БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Стандартформ ХХК-нь 2013 онд байгуулагдсан. Барилгын хэв хашмал, тулаас төмөр, түүний дагалдах хэрэгслийг цогцоор нь Монгол орон даяар баригдаж байгаа барилга, байгууламжуудад нийлүүлдэг.

НИЙГМИЙН САЙН САЙХАНД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУЛЖ, БҮТЭЭЛЧ ОРЧИН, ХӨГЖИХ ИРЭЭДҮЙГ ЦОГЦЛООЖ, ХАМТЫН ХӨГЖЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ

НОГООН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, ИМПОРТЫГ ОРЛОХ БАРИЛГЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЭХ ОРОНДОО ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЛБАРТАА ТЭРГҮҮЛЭХ ХЭМЖЭЭНД ХӨГЖҮҮЛНЭ.