Захиалга өгөх

  ТҮРЭЭС – Хэв хашмал, дагалдах эд ангиудын ТҮРЭЭС-ийн үнийг тоо ширхэг, удаан хугацаанаас хамааруулан тохиролцож болно.(богино хугацаанд хамаарахгүй)
  ҮНЭ – Үнийн талаарх болон бусад мэдээллийг манай ажилтантай холбогдож авна уу. Утас: 94033342, 99700957, 89700957, 88700957, 90700957
   

   

   Материалын нэр Хэмжээ Төлбөрт тооцох үнэ Тоо
   Хэв хашмал/шинэ/ 600*1200мм 56'000₮
   Хэв хашмал 500*1200мм 50'000₮
   450*1200мм 45'000₮
   400*1200мм 44'000₮
   300*1200мм 38'000₮
   200*1200мм 33'000₮
   Гадна булан 60*60*1200мм 20'000₮
   60*60*2400мм 40'000₮
   Дотор булан 100*100мм 28'000₮
   100*150мм 32'000₮
   100*200мм 35'000₮
   150*150мм 35'000₮
   200*200мм 41'000₮
   Труба 10'000₮
   20'000₮
   30'000₮
   40'000₮
   50'000₮
   60'000₮
   Тулаас Y2 44'000₮
   Y4 50'000₮
   Y5 55'000₮
   Y6 60'000₮
   Угсардаг шат 80'000₮
   Тай 150мм 250₮
   200мм 280₮
   250мм 320₮
   300мм 360₮
   400мм 420₮
   500мм 520₮
   600мм 600₮
   700мм 700₮
   Богино дэгээ Богино 350₮
   Урт дэгээ Урт 450₮
   Түгжээ Түгжээ 100₮
   Хомут эргэдэг Эргэдэг 3'500₮
   Хомут эргэдэггүй Эргэдэггүй 3'500₮

   ШИНЭ ХЭВ ХАШМАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА – Шинээр үйлдвэрлэн нийлүүлэх хэв хашмалыг олон тоогоор захиалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ, болон тоо ширхэгээс хамааран үнийг  УЯН ХАТАН тохиролцоно.
   ҮНЭ – Үнийн талаарх болон бусад мэдээллийг манай ажилтантай холбогдож авна уу. Утас: 94033342, 99700957, 89700957, 88700957, 90700957

    ЗАСВАР – Хэв хашмалын засварын үнэнд өндөр чанарын тего хавтан шинээр солих, эвдэрсэн хэсэгт гагнуур хийх төлбөр орсон болно. Засварлах тоо ширхэгээс хамааран үнийг тохиролцож болно. (сэргээгдэж, засагдхааргүй болсон төмөр хэсгийг шинээр орлуулах төмөр хэсгийн үнэ ороогүй)
    ҮНЭ – Үнийн талаарх болон бусад мэдээллийг манай ажилтантай холбогдож авна уу. Утас: 94033342, 99700957, 89700957, 88700957, 90700957