Эрхэм зорилго

НОГООН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, ИМПОРТЫГ ОРЛОХ БАРИЛГЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЭХ ОРОНДОО ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЛБАРТАА ТЭРГҮҮЛЭХ ХЭМЖЭЭНД ХӨГЖҮҮЛНЭ.