Тооцоо гаргах

Бид тухайн барилгын төсөлд шаардагдах хэв, хашмалын тооцоог гаргаж өгөх болно.