Түрээсийн үйлчилгээ

Зарим барилгын төслүүд дээр барилгын хэв хашмал болон, дагалдах эд ангиудыг түрээслэх нь тухайн компанид эдийн засгийн хувьд ашигтай байдаг. Тиймээс хэрэглэгчдийхээ хэрэгцээнд зориулж манай компани хэв хашмал, дотор булан, гадна булан болон бусад дагалдах эд ангиудыг түрээслэх үйлчилгээ явуулж байна. Түрээслэх үйлчилгээ авах тохиолдолд эхлээд бидэнтэй холбогдож гэрээ байгуулаад, төлбөр тооцоогоо тохирч, хийсний дараагаар, үйлдвэрийн байрнаас түрээслэх бараагаа авах юм. Түрээслэх болон худалдан авах тохиолдолд түрээслэгч тал унааны асуудлаа бидэнтэй тохиролцож, хүргүүлж болно. Мөн түрээслэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын 1-2 хоногийн дотор түрээслэсэн бараагаа буцааж авч ирж хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй байдаг.