Хүргэлт

Захиалагч албан газар, компани, хувь хүнтэй гэрээнд тохиролцсоны дагуу бид хотын дотор хурдан шуурхай бараа хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.