Бүтээгдэхүүн 01

  • portfolio

Project info:

Бүтээгдэхүүний жижиг тайлбар

Client
Categories
Гадна булан, Дотор булан, Дэгээ, Тай, Труба, Тулаас / сапуд /, Түгжээ, Угсардаг шат, Хомут, Хэв хашмал
Location
Surface Area:
Year Completed:
Value: